MEDIA PELAYANANINFORMASITRANSPARANSI
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Jalan Baso Bobihoe No. 09 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Gorontalo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
 
MAKLUMAT PELAYANAN
Nomor : W26-A2/1060/HM.00/VIII/2016
 
DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU
 
                                                                                         Limboto, 2 Agustus 2016
  TTD 
  KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO