Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Laporan Perkara Bulanan

Laporan Perkara Terdiri dari :

 1. Laporan Keadaan Perkara (Model LI.PA.I).
 2. Laporan perkara yang dimohonkan Banding (LI.PA.2)
 3. Laporan perkara yang dimohonkan Kasasi (LI.PA.3)
 4. Laporan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (LI.PA.4).
 5. Laporan perkara yang dimohonkan Eksekusi (LI.PA.5).
 6. Laporan Kegiatan Hakim (LI.PA.6)
 7. Laporan Keuangan Perkara (LI.PA.7a)
 8. Laporan Keuangan Eksekusi (LI.PA.7b)
 9. Laporan Keuangan Konsignasi (LI.PA.7c)
 10. Laporan Perkara Diterima, Dicabut Dan Diputus Menurut Jenis Perkara (LI.PA.8)
 11. Laporan perkara khusus PP. No. 10 Tahun 19 83 Jo. PP.No 45 Th 1990 (LI.PA.9)
 12. Laporan   Penyebab terjadinya perceraian (Model LI.PA.10)
 13. Laporan Pertanggung jawaban Iwadl (LI.PA.11)
 14. Laporan perkara Mediasi (LI.PA.12)
 15. Laporan Penerbitan Akta Cerai (LI.PA.13)
 16. Laporan pelaksanaan Sidang di luar Gedung (LI.PA.14)
 17. Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (LI.PA.15)
 18. Laporan Pelaksanaan Posyankum (LI.PA.16)
 19. Laporan Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan (HHK) (LI.PA.17)
 20. Laporan Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya (LI.PA.18)
 21. Laporan Minutasi Perkara (LI.PA.19)
 22. Laporan Tingkat Penyelesaian Perkara (LI.PA.20)
 23. Laporan Verzet terhadap Putusan Verstek (LI.PA.21)
 24. Laporan Penanganan Bantuan I Panggilan/ Pemberitahuan (LI.PA.22)
 25. Laporan Keadaan Perkara yang belum putus lebih dari lima bulan (LI.PA.23)
 26. Laporan Penyampaian Salinan Putusan/ Penetapan ke KUA (LI.PA.24)
 27. Laporan Penyerahan Akta Cerai (LI.PA.25)
 28. Laporan Perkara Ekonomi Syariah (LI.PA.26)
 29. Laporan Pelayanan Terpadu (LI.PA.27)

Kilik Laporan Bulanan di bawah ini :

No Tahun Bulan
1

2021

 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
2 2022 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
3 2023 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
4 2024 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des