Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Nama Jabatan PN/WL LHKPN
Faisal Sastra M R, S.H.I., M.H. Ketua Lihat
Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.
Wakil Ketua Lihat
Hamsin Haruna, S.H.I. Hakim Lihat
Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H. Hakim Lihat
Mohamad Salman Podungge, S.H., M.Sos. Hakim Lihat
Drs. H. Halim A.R. Molou, M.H. Panitera Lihat
Ismail Madina, S.Ag. Sekretaris/ KPA Lihat
Fandy Lahay, S.E. PPK Lihat
Suratman Nang, S.H. Panitera Muda Lihat
Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H. Panitera Muda Lihat
Indrawisno Puluhulawa, S.Ag. Panitera Muda Lihat
Muh. Adnan, S.Ag. Panitera Pengganti Lihat
Apriany Ismail, S.H., M.H. Panitera Pengganti Lihat
Dorkas Eremst Yunginger, S.H.I. Panitera Pengganti Lihat
Nuryadin Akuba, S.H.I. Panitera Pengganti Lihat
Rinda Wanni, S.H., M.H. Panitera Pengganti Lihat
Haryono Daud, S.H.I. Panitera Pengganti Lihat
Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H. Panitera Pengganti Lihat