LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Nama Jabatan PN/WL LHKPN
Nahruddin, S.Ag
Ketua Lihat
Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag
Wakil Ketua Lihat
Kartiningsih Dako, S.E.I., M.H. Hakim Lihat
Nur Afni Katili, S.H.I. Hakim Lihat
Olis Tuna, S.H.I. Hakim Lihat
Muhiddin Litti, S.Ag, M.H.
Panitera Lihat
Dra. Hj. Niswaty Puluhulawa, S.H. KPA Lihat
Fandy Lahay, S.E. PPK Lihat
Suratman Nang, S.H. Panitera Muda Lihat
Hartaty Napu, S.H., M.H. Panitera Muda Lihat
Indrawisno Puluhulawa, S.Ag. Panitera Muda Lihat
Irsan Masri, S.H. Panitera Pengganti Lihat
Dorkas Eremst Yunginger, S.H.I. Panitera Pengganti Lihat
Nuryadin Akuba, S.H.I. Panitera Pengganti Lihat
Rinda Wanni, S.H., M.H. Panitera Pengganti Lihat
Haryono Daud, S.H.I. Panitera Pengganti Lihat